Välkommen till Grufman Kommunikation och Utbildning

Grufman Kommunikation och Utbildning är din enda leverantör av kreativa helhetslösningar när det gäller omvärldskommunikation.

 
Vi verkar som projektledare och konsulter i informations- och kommunikationsprojekt. Våra tre huvudsakliga verksamhetsområden är kampanjer, mässor/informationsevent samt kommunikationsutbildningar.
 
 
Fråga dig själv när du såg på din verksamhet med någon annans ögon senast. Fråga dig själv också om du skulle gilla vad du såg. Grufman Kommunikation och Utbildning är dina ögon när du vill ha nya infallsvinklar på ditt företags omvärldskommunikation. Välkommen att se med våra ögon!